Geboren op 28 November 2012

4 pups, 1 wildkleur reutje, 2 black and tan teefjes, 1 wildkleur teefje

 

Ons Thema Nest

"Adel"

 
 
  Het merendeel van de Nederlandse adel is relatief kort geleden gecreŽerd door koning Willem I. Nadat Napoleon verslagen was, werd op het Congres van Wenen (1815) besloten dat het nieuw opgerichte Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de familie Van Oranje-Nassau tot staatshoofd kreeg. In de Grondwet van 1814 werd bepaald dat de Souvereine Vorst (na de Grondwet van 1815: de Koning) in de adelstand verheft. De regeling daartoe werd vastgelegd in het Souverein Besluit van 13 februari 1815 dat grotendeels tot de inwerkingtreding van de Wet op de adeldom 1994 van kracht is gebleven. Ter ondersteuning van de kersverse Kroon heeft Willem I veel adel gecreŽerd. Men moest er wel om vragen. Hier werd massaal gebruik van gemaakt door regentengeslachten, leden van de hogere burgerij en herenboeren. En nu zijn het dus eveneens de namen van dit nestje... En stellen onze Adelijke puppies aan u voor...  
 
De Reu: Markies
De Teefjes: Gravin, Hertogin en Barones
 
De ouders:
 
17 januari 2013
 
 
 
 
 
 
12 december 2012
 
 
 
 
 
Net geboren,...