Kennel Van de Josephina’s Hoeve

 

Onderstaande personen komen navolgende afspraken overeen:

Naam: Mariska van den Heuvel

Adres: Noorddijk 6  4675 PG, Sint Philipsland

telefoonnummer: 06 53 80 92 82

hierna te noemen “Eigenaar”van “……………………..van de Josephina’s Hoeve“,

 

Gaat een overeenkomst aan met:

 

Naam:           _______________________________

 

Adres:           _______________________________

 

Woonplaats:_______________________________

 

Telefoonnummer:_______________________________

 

Hierna te noemen “de Verzorger”

 

Eigenaar geeft in volle vertrouwen en volstrekt onder de overeenkomst

gemaakte afspraken verzorg teefje mee aan de verzorger.

 

Eigenaar verstrekt een kopie van zowel stamboom als eigendomsbewijs aan

de verzorger.

Eigenaar stelt het Europees dierenpaspoort ter hand aan de verzorger.

 

Mocht het verzorg teefje loops worden dient de verzorger onmiddellijk de eigenaar te

verwittigen.

Zelfs al is een dekking conform de voorwaarden niet gepland.

Ten aller tijden dient eigenaar hiervan op de hoogte te worden gebracht.

De eigenaar zal altijd de verzorger tijdig op de hoogte brengen wanneer

een dekking gewenst is.

 

In onderling overleg zal het verzorg teefje in Sint Philipsland aanwezig zijn voor

een dekking.

Het exacte adres zal worden medegedeeld bij het maken van de afspraak.

het verzorg teefje zal ten minste 5 dagen aanwezig zijn op het adres van de eigenaar

om een dekking te laten plaatsvinden met een reu die eigenaar uitkiest.

Verzorger heeft geen inspraak in de keuze van de dekreu. Verzorger word

eventueel in staat gesteld een dochter onder dezelfde voorwaarden als

verzorghondje op te nemen.

 

Na de dekking mag de verzorger het verzorg teefje weer op komen halen, en zorgt

hierbij tijdens de dracht voor juiste voeding in overleg met de eigenaar.

Totdat de dracht 7 weken gevorderd is mag het verzorg teefje bij de verzorger blijven

Op de gestelde afgesproken datum dient het verzorg teefje aanwezig te zijn op het adres

van eigenaar,.

Eigenaar zal verantwoordelijk zijn voor alle (medische) kosten die het

fokken van een nestje met zich mee brengt, en tevens nodig zijn voor het

primaire welzijn van het verzorg teefje

Alle kosten daarvoor komen voor rekening van de eigenaar.

 

Eigenaar stelt de verzorger in staat om desgewenst het verzorg teefje te bezoeken

na de bevalling.

Verzorger gaat akkoord met het verblijf van het verzorg teefje bij de eigenaar

gedurende maximaal 8 weken na de geboorte van elk nest. Tenminste tot

dat de pups en moederhond zijn geïdentificeerd door de Raad van beheer

op kynologisch gebied.

 

Verzorger stelt eigenaar in staat om maximaal 5 nesten te fokken conform

de fokvoorwaarden van de Raad van beheer op Kynologisch gebied.

 

Verzorger zal ten aller tijden het verzorg teefje als goed huisvader verzorgen.

Verzorger zal zorg dragen voor correcte voeding, in overleg met de

eigenaar, en zorgen dat het verzorg teefje geen over- of ondergewicht zal krijgen.

Verzorger kan kiezen uit diverse merken vers of droogvoeding:

Versvoeding: Duck, Carnibest, Smuldier compleet, Duck, Kivo, Farmfood fresh,

Barfmix

Droog voeding:

Proplan, Prins, Eukanuba, Royal Canin dashond, Hills

Tevens verzorgd de verzorger voor de juiste antivlooien behandeling en 4 keer per jaar een wormenkuur.

Deze moeten uitsluitend door een erkende dierenarts zijn verstrekt.

 

Verzorger zal alle medische kosten voor zijn rekening nemen als het verzorg teefje

onder zijn of haar verzorgperiode valt.

Verzorger zal de kosten voor jaarlijkse vaccinaties op zich nemen.

Eigenaar zal alle medische kosten voor haar rekening nemen als de

verzorging (en de bevalling) onder haar valt.

 

Mocht blijken dat het verzorg teefje voor de leeftijd van 5 jaar

ongeschikt is voor de fok (doordat oogtesten of showuitslagen het

onmogelijk maken om mee te fokken) kan het verzorg teefje

worden overgenomen voor een bedrag van 600 euro.

Dit bedrag mag in termijnen maandelijks worden voldaan.

 

Tijdens een eventuele vakantie van de verzorger zal het verzorg teefje kosteloos

mogen verblijven bij de eigenaar. Wel dient de verzorger dit zo snel

mogelijk te laten weten, met een minimale periode van een week voor het

verblijf.

 

Na het fokken van de  maximaal  5 gestelde nesten, of eerder als

eigenaar daartoe besluit, zal eigenaar alle eigendomspapieren eveneens

stamboom kosteloos overhandigen aan de verzorger.

Verzorger zal dan in staat zijn om het absolute eigendom van het verzorg teefje op

eigen naam te stellen.

 

Verzorger mag ten aller tijden deelnemen aan een erkende exterieurshow’s

(CAC-CACIB) of erkende exterieurshows van de NTC (Nederlandse

Teckelclub) of clubmatches van Kynologenclubs.

Inschrijving uitsluitend op kosten van de verzorger.

Verzorger zal bij inschrijving de gegevens van de eigenaar aanhouden.

 

Verzorger stelt dat hij of zij nimmer het verzorg teefje zonder overleg met

eigenaar zal laten steriliseren. (castreren) voordat het juridisch

eigendom is overgegaan op de verzorger.

Indien hier een medische noodzaak voor is, zal er eerst overleg zijn met

de eigenaar.

Indien verzorger op eigen initiatief, zonder medische noodzaak het verzorg teefje

laat castreren zal hiervoor een schadeloosstelling van € 5000 (lees:

Vijfduizendeuro) in rekening worden gebracht .

 

het verzorg teefje blijft in volle eigendom van eigenaar , tot het moment is bepaald

door de eigenaar, om eigendomkosteloos over te dragen op de verzorger.

 

Mocht verzorger niet meer voor het verzorg teefje kunnen of willen zorgen dient hij

of zij haar altijd per direct terug te brengen naar de eigenaar.

Verzorger zal nimmer het verzorgen van  het zorg teefje  uit handen geven aan

derden voor de duur langer dan 5 dagen, zonder dit te melden aan de

eigenaar.

 

Mocht eigenaar of verzorger verhuizen of op vakantie gaan zullen beiden

partijen dit tijdig aan elkaar melden.

 

Tenslotte in geval van overlijden ten tijde de aanwezigheid van

het verzorg teefje bij de eigenaar of verzorger dient het lichaam

ten aller tijden op verzoek aan de andere partij getoond te worden.

 

De verzorger mag beslissen wat hij met de stoffelijke resten wil doen.

 

In tweevoud ondertekend door zowel eigenaar als verzorger

Op  ___________/_____________/2016

 

Verzorger

 

 

 

____________________________ ____________________________

 

M.L Schouten van den Heuvel.

 

________________________________________________________

 

Te Sint Sint Philipsland